Het moment van tekenen is het moment dat je alles moet verrekenen.

Dit moet je altijd doen.
- Breng alle achterstallige betalingen in kaart.
- Reken de belastingen uit die de verkoper moet betalen.
- Hou al deze bedragen in op het moment dat je bij de notaris zit.

Jaren na de aankoop viel er nog een aanslag op de deurmat.
De verkoper heeft de verplichting een gemeentebelasting te betalen over de kadastrale waardestijging van de grond. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal jaren dat hij eigenaar is. Deze gemeentebelasting heet de "Plus Valïa". Laat dit bedrag altijd uitrekenen en hou het in op de te betalen koopsom.

"Maar de verkoper was zo aardig." Lees verder in kopers tips. Koopakte tekenen? Vergeet niet te verrekenen.

Do you have a question?
Call: 0034 699775233

Every day, over 20 people call for information.