De betaling bij de overdracht.
Veel dingen bij de aankoop van een huis in Spanje lopen anders dan bij de aankoop van een huis in Nederland. De betaling bij de overdracht is er één van.

De Nederlandse notaris.
In Nederland maak je een dag voor de overdracht de koopsom over op de derdengelden rekening van de notaris. Na het tekenen van de koopakte maakt de notaris de koopsom over aan de verkopende partij. Indien er sprake is van een hypotheek zal de notaris ook de hypotheek betalen uit de koopsom en daarna het restant overmaken aan de verkopende partij.

Ook als er schulden zijn en er nog zaken verrekend moeten worden zal de notaris deze verrekenen en in mindering brengen op de koopsom die hij uiteindelijk doorbetaalt aan de verkoper. In Nederland neemt de notaris dus een groot deel van het werk voor zijn rekening en heb je er verder geen omzien meer naar. Deze luxe kennen we in Spanje niet.

De Spaanse notaris.
Om te beginnen heeft de Spaanse notaris geen derdengelden rekening waar je de koopsom op kunt storten.  Ook bemoeit de Spaanse notaris zich niet met openstaande schulden en hypotheken die nog betaald moeten worden. Hij zal het melden als er een hypotheek is of als er schulden zijn, maar hoe deze worden afgelost valt buiten zijn bemoeienis.

Betaling koopsom gaat direct naar de verkopende partij.
Omdat in Spanje de notaris zich niet met de betalingen bemoeit zul je dus de koopsom rechtstreeks aan de verkoper moeten betalen. Je kunt de betaling doen door middel van een overboeking of door middel van een door de bank gegarandeerde cheque. 

Lees verder in Kopers Tips. Hoe betaal je de koopsom bij de notariële overdracht?

Do you have a question?
Call: 0034 699775233

Every day, over 20 people call for information.